Allehelgen 1. november.
Allehelgen 1. november.
Allehelgen 1. november.

Tid for å minnes, tid for å huske at vi alle er forgjengelige, tid for å tenne lys og for å tro og håpe. Kirkene inviterer inn, til gudstjeneste og til åpen kirke.

I gudstjenesten leser vi opp navnene på de som er døde siden sist allehelgensdag. De pårørende får brev med invitasjon til gudstjenesten i de kirken som har allehelgensgudstjeneste.

Kl. 11 og 12.30: Mo kirke
Kl. 11: Sjona kirke. Med dåp
Kl. 11: Ytteren kirke
Kl. 17: Gruben kirke
Kl. 17: Nevernes kirke. Med dåp. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten (kl. 18)
Åpen kirke 31. oktober og 1. november
Lørdag 31. oktober
Gruben kirke kl. 15-19
Søndag 1. november
Mo kirke fra gudstjenesteslutt (ca. kl. 13.30) til kl. 17
Ytteren kirke fra gudstjenesteslutt (ca. kl. 12) og frem til kl. 16
Røssvoll har åpen kirke allehelgen kl. 14-17.
 
Salmen "Midt i alt det meningsløse" er skrevet av Svein Ellingsen - kanskje har den ordene som kan gi trøst til deg som har sorg og savn. Her er ett av versene:

Om vi seirer eller synker
skal vårt svake liv bli båret
gjennom liv og gjennom døden.
Gud, vi roper: Du som finnes,
finn oss, redd oss, la din nærhet
bli vårt lys i tvilens mørke.

Les mer om allehelgensdag på https://kirken.no/allehelgen.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort