Gravminner


Det er ingen plikt, men en rett til å sette gravminne på graven. Det skal bare være ett gravminne på hvert gravsted.

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller fravike denne bestemmelsen. Gravminnet skal alltid godkjennes av gravplassmyndigheten før det settes opp.

 

Fester/ansvarlig for gravstedet er eier av gravminnet og er ansvarlig for at det settes opp i henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter, og at det til enhver tid er forsvarlig sikret. Gravminne og gravutstyr kan bli fjernet dersom det er til sjenanse og/eller fare for sine omgivelser.

Størrelse på gravstein/gravminne
Gravminne og/eller annet varig utstyr skal godkjennes av gravplassmyndigheten før oppsetting. Gravminne som settes opp uten å være godkjent blir fjernet etter en gitt frist. Søknad fra fester/ansvarlig med vedlagt målsatt tegning/bilde inkludert eventuelle dekorgjenstander sendes gravplassmyndigheten, og er ikke godkjent før skriftlig svar foreligger. 

  • Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.
  • På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m (urnegravsted) skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.

Søknadsskjema finnes her.

 

Tilbake