Vielse


Når vi feirer bryllup, feirer vi kjærligheten. At to mennesker ønsker å leve ved hverandres side livet ut er verd en fest! Et kirkebryllup kan være stort eller lite. I kirkene i Rana finnes det gode rom som skaper en fin ramme rundt vielsen, uansett hvor mange som er samlet.

Et kirkebryllup er høytidelig og nært og vil være preget av akkurat det paret som skal vies. De som skal gifte seg, forlovere/vitner og presten som skal foreta vielsen er alltid til stede. Vanligvis vil også kirkemusiker og kirketjener være med. Ut over dette er det paret som skal gifte seg som inviterer inn de som de vil feire dagen sammen med.

Det er mange fine salmer som kan brukes i en vielse, og prest eller kirkemusiker kan hjelpe med å bli kjent med salmer som kan passe. En kan også snakke med kirkemusiker for å finne hvilken inngangs- og utgangsmusikk en vil ha. Det er rom for å sette preg på vielsen ved å involvere gjester, for eksempel i tekstlesning eller med musikkinnslag.

Prest tar kontakt med det kommende ekteparet en tid før vielsen for en vigselssamtale. En kan også øve på det som skal skje under vielsen.
Se lokal brojyre om vigsel her.

For å melde vielse: Kontakt Kirketorget (mandag-fredag kl. 10-14) på tlf: 75 12 33 00

Se mer informasjon på Den norske kirkes sentrale nettside: https://kirken.no/nb-NO/bryllup/