Barn og unge


Så lenge det er utfordrende å samles vil aktivitetene ikke gjennomføres på vanlig måte. Noen aktiviteter får digital erstatning andre må desverre bare vente. Kirka har mange aktiviteter som er spesielt rettet mot barn og unge. Disse aktivitetene er en del av det kirken som felleskap bidrar med til alle medlemmer og andre som ønsker å være med. 

Disse aktivitetene er en del av trosopplæringen ”Størst av alt” i Den norske kirke i Rana. I vårt flerkulturelle samfunn er det blitt særlig viktig å ha kunnskap om egen tilhørighet. Det gir trygghet og toleranse i møte med mennesker med andre kulturer og religioner. Dåpen gir nytt fellesskap med Gud og tilhørighet med mennesker i den verdensvide kirke. Betydningen av dette formidles og erfares gjennom generasjoner, der foreldre/foresatte blir barnets viktigste formidlere. Aktiviteter som det inviteres til her, er del av fellesskapets ansvar og bidrag til formidling av den kristne troen. Velkommen til å delta.Når det er en * i tittelen på tiltaket sendes innvitajon til alle medlemmer i det aktuelle årskullet. Se enkel oversikt i PDF: KLIKK HER! Hvis du eller dine barn ikke er medlemmer i Den norske kirke kan barna registreres slik at de får tilsendt ivnvitasjoner til leir, tårnagent, 4-årsbok osv. Gå inn på https://kirken.no/minside for registrering.