Lørdagsklubben (0-13 år)


Kreativitet, godt humør, og glede er viktige elementer i alle lørdagsklubbens aktiviteter!

 Alle er velkommen.

-Nord-Norges største "søndagskole".
- Samling hver lørdag kl. 11:00 - ca 13.00 i perioden oktober-påske
- Mer enn 100 medlemmer hvert år
- Årskontingent kr 50,-
- Aktiviteter og utflukter
- Spennende formingsaktiviteter som er tilpasset alder
- Sang og lek
- Bibelfortelling
- Boller og saft
- Kaffekos for de voksne
- Ranas største julefest første helg etter nyttår
- Eget teater med forestillinger på julefest og vårfest, der barn og voksne spiller sammen

Tilbake