Velkommen til gravplassmyndigheten i Rana

Rana kirkelige fellesråd er ansvarlig for gravplassforvaltningen i Rana kommune.

Vi forvalter 10 kirkegårder og yter tjenester for hele kommunens befolkning - uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.