Konfirmasjonstid (9. klassinger)


Konfirmasjonstid

Et år med aktiviteter, undervisning, lek, mm. Hemnesnatt med aktiviteter og show. Avsluttes med selve konfirmasjonsdagen med forbønnshandling.

Tilbake