Firer'n (4 år)


4- årsboka

Er barnet ditt 4 år eller fyller det 4 i løpet av året? Da kan barnet være med på 4er`n! Vi har 2 samlinger, en hvor vi blir kjent med kirka og boken. Den andre samlingen er en alderstilpasset gudstjeneste, hvor vi deler ut boken. Venner og familie er velkomne!

Barnet ditt kan selvfølgelig få boken selv om det ikke er døpt, men barnet får ikke invitasjon i posten. Hvis du ønsker at ditt barn skal få invitasjon til denne og andre aktiviteter, gå inn og registrer barnet på denne linken. https://kirken.no/minside

Her kan du melde deg på til Firer'n i de forskjellige kirkene.

Sjona kirke; 4/6er`n 5.september klokken 17.30. Samling og gudstjeneste er gjennomført
Ytteren kirke: 13. september. kl. 17.30. Samling og gudstjeneste er gjennomført
Gruben kirke: 19. september . klokken 17.30. Invitasjon er sendt i posten
Mo kirke: 21. september klokken 17.30. Invitasjon er sendt i posten
Nevernes kirke: 3. oktober klokken 17.30. Invitasjon kommer i posten
Røssvoll kirke: 24. oktober klokken 17.30. Invitasjon kommer i posten
Hjertelig velkommen!

Tilbake