Tiltak i forbindelse med koronaviruset


Noen nye retningslinjer for Kirken i Rana. Oppdatert 24.mars og gjelder foreløpig frem til 14.april.

 

 

De fleste arrangement for voksne anbefales avlyst. 

Antallbegrensning i begravelser.
Antall personer som kan være til stede i de forskjellige kirkene (i tillegg til de som gjør tjeneste)
Det er faste plasser og en skal sitte på samme sted hele arrangementet:

Mo kirke              50 stk.
Ytteren kirke       50 stk.
Gruben kirke      50 stk. 
Nevernes kirke   45 stk
Røssvoll kirke     35 stk.
Sjona kirke         25 stk.

De fleste arrangement for voksne anbefales avlyst. 

Ved ønske om dåp, vielse eller andre aktiviteter

Ta kontakt med Kirketorget (mandag-fredag kl. 10-14) på telefon 75 12 33 00 eller e-post: post@rana.kirken.no.

Barn og unge under 20 år.

Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt, når smittevernet er ivaretatt etter gjeldende bestemmelser.
Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs.

Digital lokal kirke

Kirken i Rana har laget opptak som du kan se på Kirken i Rana på Youtube.
I kalenderen nederst på forsiden finner du mer oppdatert informasjon om aktiviteten i Ranas menigheter. 

Regelverk ved aktiviteter i menighetene i Rana

Alle som er til stede i kirken registreres med navn og telefonnummer, for at smittesporing skal kunne underlettes. Listene oppbevares uåpnet i 14 dager og makuleres deretter, så fremt de ikke har blitt etterspurt av kommunens smittesporingsteam.

Plan for smittevern for Kirken i Rana: KLIKK HER!

Tilbake