Tiltak i forbindelse med koronaviruset


Retningslinjer for Kirken i Rana under pandemien. Gjelder fra 26. juni.

 

 

Myndighetene åpner nå for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer. Denne åpningen retter seg nå mot enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner.

Antallbegrensning i begravelser og gudstjenester.
Antall personer som kan være til stede i de forskjellige kirkene (i tillegg til de som gjør tjeneste)
med faste tilviste plasser. Avstandsregelen på 1m gjelder fortsatt, uavhengig av vaksinasjonsstatus og koronasertifikat.

Mo kirke 85 stk.
Ytteren kirke 140 stk.
Gruben kirke 100 stk.
Nevernes kirke 60 stk.
Røssvoll kirke 50 stk.
Sjona kirke 45 stk.

Ved ønske om dåp eller vielse.

Ta kontakt med Kirketorget (mandag-fredag kl. 10-14) på telefon 75 12 33 00 eller e-post: post@rana.kirken.no

Aktiviteter.

Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt, unntas fra regelen om en meters avstand.
Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst en meters avstand

Digital lokal kirke

Kirken i Rana har laget opptak som du kan se på Kirken i Rana på Youtube.
I kalenderen nederst på forsiden finner du mer oppdatert informasjon om aktiviteten i Ranas menigheter. 

Regelverk ved aktiviteter i menighetene i Rana

Alle som er til stede i kirken registreres med navn og telefonnummer, for at smittesporing skal kunne underlettes. Listene oppbevares uåpnet i 14 dager og makuleres deretter, så fremt de ikke har blitt etterspurt av kommunens smittesporingsteam.

Plan for smittevern for Kirken i Rana: KLIKK HER!

Tilbake