Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I samsvar med nasjonale retningslinjer er det meste av aktivitet satt på vent til 18.januar. Det vil likevel bli sendt lokale innslag/gudstjenester. Begravelser gjennomføres etter gjeldende bestemmelser.

 

 

Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, o.l.).

Gravferder med antallsbegrensning

Antall personer som kan være til stede i de forskjellige kirkene ved gravferd (i tillegg til de som gjør tjeneste):

  • Gruben kirke: 50 personer
  • Mo kirke: 50 personer
  • Nevernes kirke: 25 personer
  • Røssvoll kirke: 20 personer
  • Sjona kirke: 20 personer
  • Ytteren kirke: 50 personer

 

Ved ønske om dåp, vielse eller andre aktiviteter

Ta kontakt med Kirketorget (mandag-fredag kl. 10-14) på telefon 75 12 33 00 eller e-post: post@rana.kirken.no.

Digital lokal kirke

Kirken i Rana har laget opptak som du kan se på Kirken i Rana på Youtube.

I kalenderen nederst på forsiden finner du mer oppdatert informasjon om aktiviteten i Ranas menigheter. 

Regelverk ved aktiviteter i menighetene i Rana

Alle som er til stede i kirken registreres med navn og telefonnummer, for at smittesporing skal kunne underlettes. Listene oppbevares uåpnet i 14 dager og makuleres deretter, så fremt de ikke har blitt etterspurt av kommunens smittesporingsteam.

Plan for smittevern for Kirken i Rana: KLIKK HER!

Tilbake