Firer'n 2021


Alle 4-åringer som er medlem i kirka får invitasjon i posten til utdeling av 4-årsbok, Firer'n. Er en ikke døpt så får en selvfølgelig boka, men det kommer ikke noe brev i posten.

 

Firer'n er to samlinger der den ene er på en ukedag og den andre er utdelingen i kirka som skjer på en gudstjeneste tilrettelagt for 4-åringene.

Invitasjon Firer'n og Sekser'n i  Sjona kirke.
Invitasjon Røssvoll kirke.

Her kan du melde deg på til Firern i de forskjellige kirkene.

Hvis ditt barn ikke er døpt kan du likevel få invitasjoner til tiltakene menighetene har for barn og unge, men da må du registrerebarnet på denne linken. https://kirken.no/minside

Tilbake