Åpent innspillsmøte


Hvordan synes du vi skal feire Mo kirkes 300-årsjubileum i 2024?

 

6. januar 2024 er det 300 år siden Mo kirke ble innviet. Mo menighetsråd har satt ned en jubileumskomite
som har fått ansvaret for å starte arbeidet med planlegging og senere gjennomføring av det kommende jubileet.Vi ønsker innspill til hvordan vi kan gjennomføre 300-års jubileet og ønsker å engasjere bredt og 
markere kirkens betydning for ranværinger opp gjennom tidene. 
Hensikten med dette møtet er å få innspill til hvordan vi kan tenke — stort og smått — i forbindelse med denne markeringen. 
Vi har allerede satt i gang noen aktiviteter og nå vil vi gjerne ha DIN hjelp og dine innspill i det videre arbeidet. Du inviteres med dette til å komme med dine tanker og ideer.
Vel møtt!
Hilsen komitéen
 

Tilbake