Diakonimedarbeider

Reidun Sperstad

479 74 829

Send epost

Kirkemusiker

Oddrunn Jonette Solberg

904 08 651

Send epost

Kirketjener

Svein Marius Riber

47974826

Send epost

Menighetsarbeider barn og unge

Anne Mette Magnussen

47974831

Send epost

Prestevikar

Bjørn Engebakken

988 43 681

Send epost