Mo menighet


Mo menighet er sentrumsmenigheten i Rana. Kirken ligger øverst i Kirkegata, synlig og lys. Den har stått her i snart 300 år, som er et bilde på at Gud alltid er til stede, midt i hverdagen, midt i livet, med lys, frelse og fred. Slik vil vi også at budskapet skal merkes, som en tro og et håp, midt i det helt alminnelige.

 

Givertjeneste i Mo menighet

Vil du bidra økonomisk til menighetens arbeid givertjeneste, kan givertjenesten være noe for deg

Les mer

Kalender Mo