Røssvoll menighet


Røssvoll kirke er en flott liten kirke med stor takhøyde. Menigheten ønsker at kirka skal være en åpen folkekirke hvor alle føler seg velkommen uansett hvem de er. Vi har et aktivt diakoniutvalg som arrangerer alt fra sosiale samvær, til turer, og strikkekafe. Røssvoll menighet har også bra oppslutning på trosopplæringstiltakene. Menighetshuset ligger kun et steinkast unna kirka, og er et fint møtested for mange, uansett om det er i kirkas regi eller om det blir utleid til ulike anledninger som dåp, konfirmasjon, minnesamvær eller bursdagsfeiringer og lignende. Alt i alt er Røssvoll menighet et godt sted for hjertevarme og tilhørighet.