Påmelding Toer'n 2023


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. Foresattes mob. nr. brukes. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Er det noe vi trenger å vite? Allergi?
Meld på i din kirke
Ytteren kirke Toer'n 2023 (kull 2021)
Mo kirke Toer'n 2023 (kull 2021)
Røssvoll kirke Toer'n 2023 (kull 2021)
Nevernes kirke Toer'n 2023 (kull 2021)
Gruben kirke Toer'n 2023 (kull 2021)
Sjona kirke Toer'n 2023 (kull 2021)




Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det ok å bruke bilder fra Toer'n i menighetsblad, hjemmeside, brosjyrer o.l.? (Navn brukes ikke)
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: