Påmelding Firer'n + Sekser'n Sjona.


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite for at du/dere skal ha det bra når dere kommer? Tilrettelegging eller allergi?
Velg hvilke kirke du skal melde deg på:
Gruben kirke Firer'n 2023 (kull 2019)
Mo kirke Firer'n 2023 (kull 2019)
Nevernes kirke Firer'n 2023 (kull 2019)
Røssvoll kirke Firer'n 2023 (kull 2019)
Ytteren kirke Firer'n 2023 (kull 2019)
Sjona kirke Firer'n og Sekser'n 2023.
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det ok å bruke bilder fra Firer'n i menighetsblad, hjemmeside og innvitasjon o.l?