Gravferd


Døden kan være vanskelig å gripe, og å miste noen kan være er tungt å ta inn over seg. Begravelsen eller bisettelsen er en måte å ta farvel på, konkret og abstrakt på samme tid.

Å samles om kisten til takk og avskjed er et stoppested på veien gjennom sorgen. Mange kjenner støtte i de kjente rammene begravelsen gir. Begravelsen er de nærmestes avskjed med den døde.

En kirkelig begravelse er samtidig en offentlig handling. Det er et fellesskap som markerer at et liv er slutt. Ved avskjeden viser vi respekt for den døde, for livet som har vært og for livet som skal leves. I begravelsen får vi takke og minnes. Her er det rom for gråt og klage. Vi kan også få løfte fram for Gud det som ikke ble slik det skulle mellom oss. Begravelsen bærer i seg en bønn om forsoning, framtid og håp. Det er tekster, salmer og ord med omsorg og trøst, og vi får lov å tro at vi bæres gjennom liv og død.

Presten som skal forrette i gravferden kontakter de nærmeste før gravferden, og en møtes til en samtale om det livet som har vært, om gravferden og om annet som ligger de som sitter igjen på hjertet. Samtalen kan være et pusterom i en tid med mange ting som skal ordnes og tas stilling til. Når begravelsen eller bisettelsen er over, kan det hende en synes det blir stille og tomt, eller at store og små spørsmål kommer tydeligere opp i bevisstheten. Vær velkommen til å ta kontakt med prest eller kirkekontor - det er alltid mulig å få en samtale.

Se lokal brosjyre om gravferd her.

Gangen i gravferden fastsettes av liturgien - her er lenke til gjeldende liturgi: Gravferd - liturgi

Du kan lese mer på nettsiden til Den norske sentralt: Gravferd i kirken

Eksempel på salmer som er mye brukt i gravferd (NRK har laget programmet Salmeboka minutt for minutt, der du kan høre salmene):

Nr. 1 «Herre Gud, ditt dyre navn og ære»
Nr. 5 «Gjør døren høy»
Nr. 24 «Velsigna du dag over fjordan»
Nr. 48 «Deilig er jorden»
Nr. 86 «Navnet Jesus»
Nr. 196 «Påskemorgen slukker sorgen»
Nr. 197 «Deg være ære»
Nr. 233 «Kjærlighet er lysets kilde»
Nr. 240 «Måne og sol»
Nr. 284 «O store Gud»
Nr. 324 «Ikke en spurv til jorden»
Nr. 342 «Amazing grace»
Nr. 354 «O, Jesus, du som fyller alt i alle»
Nr. 355 «Han tek ikkje glansen av livet»
Nr. 414 «Så ta da mine hender»
Nr. 415 «Alltid freidig»
Nr. 440 «Kom, kom og hør et gledens ord»
Nr. 464 «Velt alle dine veier»
Nr. 471 «Nærmere deg, min Gud»
Nr. 482 «Deg å få skode»
Nr. 488 «Ingen er så trygg i fare»
Nr. 489 «Blott en dag»
Nr. 494 «Jeg er i Herrens hender»
Nr. 570 «Dype, stille, sterke, milde»
Nr. 631 «Det er makt i de foldede hender»
Nr. 651 «Kjærlighet fra Gud»
Nr. 666 «Å leva det er å elska»
Nr. 801 «Morning has broken»
Nr. 817 «Fager kveldsol smiler»
Nr. 818 «O bli hos meg»
Nr. 819 «Bred dina vida vingar»
Nr. 832 «Jeg synger meg en blå, blå salme»
Nr. 844 «No livnar det i lundar»
Nr. 845 «Så grønn en drakt, så rik en duft»
Nr. 858 «Lei milde ljos»
Nr. 890 «Å, hvor salig å få vandre»
Nr. 867 «Gud når du til oppbrudd kaller»

Nummerangivelsen er til «Norsk salmebok 2013. For kirke og hjem».

Tilbake