Gruben menighet


Gruben kirke er godt plantet i lokalsamfunnet, midt i hverdagen med skole og barnehager i nærmiljøet.Menigheten har et stort spenn i alder og aktivitet. Vi ønsker å være en åpen folkekirke med lav terskel og høyt under taket. Et sted der de som ønsker det kan finne sin egen plass og ta del i et større fellesskap. Her er et aktivt kormiljø for barn og voksne og kirka er ofte brukt som konsertarena.  Gruben menighet har egen arbeidsstue og snekkerverksted med tilbud for både menn og kvinner hver uke. 
Mange kjenner tilhørighet og sier: Kirka er et hjem for oss.